Palludans trafikblog

Palludans trafikblog

S-tog til Helsingør, Roslilde og Lund?

JernbanerPosted by Uffe Palludan Sat, May 14, 2011 09:19:25
Trafikstyrelsen arbejder på et projekt, der går ud på at indføre S-tog til Helsingør og Roskilde.

S-tog kører på jævnstrøm med en relativ lav spænding, mens fjerntog kører på vekselstrøm. Styrings- og signalsystemerne er ikke de samme og også perronhøjderne er forskellige. Der er altså tale om to forskellige systemer. Det store grundlæggende spørgsmål er, hvad man opnår med at omdanne strækningen Helsingør – Roskilde til S-tog? Eller hvad kan S-tog, som regionaltog ikke kan?

For nogle år siden var det besluttet, at forlænge S-banen fra Høje Taastrup til Roskilde, men forslaget faldt på grund af modstand fra Roskilde kommunes og DSBs side. Da debatten var på det højeste, blev jeg inviteret til et møde i Sølvgade. Man ville fortælle mig , hvorfor DSB ikke var interesseret i at forlænge S-banen til Roskilde. Man var tilsyneladende bange for, at jeg ville gå i medierne og forsvare S-togene til Roskilde.

Det havde jeg nu ikke tænkt mig, men DSBs argumenter var tankevækkende, så derfor skal de kort resumeres. De var meget enkle. Etableres S-tog til Roskilde vil det naturligvis indebære, at det skal føres flere S-tog ind til Københavns Hovedbane fra vest og de skal videre gennem ”røret” ved Nørreport. Men det er der ikke kapacitet til.

Mærkeligt nok nævnte man ikke, at man ved at inddrge to af de fire spor mellem Høje Taastrup til Roskilde til S-tog indskrænkede kapaciteten til fjern og regionaltog mellem København og Roskilde. Nu, hvor det er besluttet at etablere en helt ny jernbane fra København til Ringsted, er det argument ikke længere så vigtigt.

Efter mødet tænkte jeg kreativt i et omverdensperspektiv: Det var på det tidspunkt, man var ved at modernisere og forlænge ring-Sbanen og jeg spurgte mig selv om ikke den kunne aflaste røret. Ikke bare kan tog fra Klampenborg (Helsingør) og Hillerød ledes ad ringbanen fra Hellerup, de kan også fortsætte mod Frederiksund (dengang), Roskilde og Køge fra Ringbanen. Dermed kunne røret aflastes, men skal folk ikke til Nørreport? Nej, ikke i fremtiden!

Sagen er, at ved Nørreport omdannes kontorlejemål i disse år til boliger! Og der sker en voldsom udvikling af arbejdspladser andre steder i byen end ved Nørreport, som i fremtiden ikke længere vil være det københavnske center – det er en enorm udfordring for jernbanen, som den ikke forholder sig til. Men vigtigst er, at metroen totalt ændrer byens geografi.

Hvis tog fra Køge/Roskilde til Hillerød/Helsingør kørte ad ringbanen ville de pasere Flintholm, hvor metroen fører til bl.a. Kgs. Nytorv og Ørestaden mv. Derfor ville ringbanen kunne aflaste røret. Men så langt tænkte jernbanens systemtænkere ikke, for by og metro er ”omverden”.

Med metrocityringen skærpes argumenterne yderligere. Den og ring S-banern har en fælles station, Nørrebro, som potentielt vil kunne blive den nye Nørreport, således at pendlere fra Køge, Roskilde, Hillerød og Helsingør kan skifte til den og dermed nå det meste af København. Sådan kunne man løse problemet med røret.

Da ring-S banen blev indviet, blev den etableret som et selvstændigt kredsløb uafhængigt af den øvrige S-bane. Det er efter min mening en kæmpe fejl, der bør rettes.

Nu kommer så et forslag om S-tog til Roskilde og Helsingør så på dagsordenen igen.

Jeg kender ikke forslaget i detaljer, men mon ikke man vil ombygge Høje Taastrup – Roskilde og Kystbanen til S-togsteknologi? Spørgsmålet er hvor stor en del af Kystbanen?. Hvad med røret?Mon ikke man undlader at ombygge røret, da følgerne for den øvrige trafik vil være meget alvorlige. Når forslaget bliver offentligt vil jeg komme tilbage til det her på bloggen.

Her vil jeg præsentere et alternativ: Udvikl et nyt S-tog, der kan køre på tværs af de forskellige banesystemer, S-banesystemet, det dansk regionaltogssystem og det svenske. Så kunne man få et nyt S-togssystem, der forbandt København med Helsingør, Roskilde, Kastrup, Malmö og Lund - og i fremtiden ,når der er en nordlig Øresundstunnel, også Helsingborg.

Dermed ville S-togene få hele fire spor at køre på fra Roskilde over København H til Klampenborg. Det vil give en enorm fleksibilitet i køreplanlægningen, som i kombination med en ombygning af Ring-S-banen til det ovenfor nævnte koncept ville give S-banen nogle store muligheder.

Step one kunne være at tage et antal IR4-tog og Øresundstog og male dem røde og køre med dem mellem Helsingør, Roskilde og Kastrup, Malmö og Lund!