Palludans trafikblog

Palludans trafikblog

Havnebusserne

HavnebusserPosted by Uffe Palludan Wed, May 04, 2011 09:46:45

Havnebusserne i København

Der er måske nogen, der har undret sig over, at der på Palludan.dk er lagt en henvisning til et ideoplæg til et projekt om havnebusserne i København. Det er jo et noget perifert emne. Det har naturligvis en baggrund – og nu er der også kommet en ekstra krølle på historien.

Det en historie, der i al sin lidenhed fortæller en del om trafikplanlægning og -politik i Danmark og hvordan og hvorfor det så ofte går galt.

For nogen tid siden faldt jeg rent tilfældigt over et et åbent brev, som Islands Brygges lokalråd havde forfattet, som kritiserede, at havnebusserne i København sejler forbi Bryggen uden at lægge til. Da Palludan Fremtidsforskning for nogle år siden havde udarbejdet et oplæg, der lagde op til at tage havnebusserne seriøst, var det naturligt at svare på brevet og lægge oplægget på palludan.dk. Derfor ligger det der.

Her er historien om havnebusserne. Den er virkeligt tankevækkende:

For mange år siden havde jeg møde med HT´s daværende direktør Hummelmose. Han ønskede at ændre billedet af HT (vore dages Movia) fra ”kun” at være et busselskab til at være et ”rigtigt” trafikselskab, ligesom DSB dengang. Og DSBs rederi havde netop foreslået, at der skulle etableres havnebusser i Københavns Havn, så han sad og roste DSBs ide. Der derudover tog ingen ideen alvorligt. Hummelmose fik andet job og HT fik andre ting at beskæftige sig med.

Der kunne det hele så være sluttet. Men så en sen nattetime på Christiansborg blev der skruet et trafikpolitisk forlig sammen og i det indgik pludseligt en bevilling til havnebusser i København. Det var enhedslisten, der havde fået den igennem. Efterfølgende gjorde trafikminister Buksti offentligt grin med beslutningen, og dermed var alt sagt. Kommunen og havnen havde ikke bedt om havnebusserne og HT, der fik bevillingen, havde ikke forstand på rederivirksomhed og hyrede derfor en række konsulenter og arkitekter, der hurtigt brændte pengene af.

Det manglende engagement førte til en helt grotesk planlægning. Ingen følte de havde ejerskabet til havnebusserne. Jeg drev dengang en trafikstudiekreds, hvor bl.a. HT og Københavns Havn deltog og gennem den lykkedes det mig, at få ændret det oprindelige forslag til linieføring. Først havde man forestillet sig, at havnebusserne kun skulle lægge til på Sjællandssiden af havneløbet, selv om det var ret indlysende at deres potentiale var at blive sejlende broer, der forbandt de to sider af havneløbet med hinanden. Det kom de så til. Men linieføringen er stadigt kendetegnet ved at man ikke rigtigt forbinder noget med noget.

Resultatet var helt til grin: Færger uden landgang i siden, som derfor skal vende ved hvert eneste ”stoppested”, så den halve sejltid bruges til at færgerne sejler rundt om sig selv, med halv kapacitet til følge. Arkitektegnede bådebroer, der ikke yder passagererne læ mod vind og vejr. Ingen sammenbinding med det øvrige trafiksystem. En dekorativ StormP-løsning til gavn for turister og ingen andre.

Det fik Palludan Fremtidsforskning til for et par år siden at skrive et oplæg til et projekt, der gik ud på at tage havnebussystemet seriøst og re-designe det. Desværre lykkedes det ikke at få det finansieret. Men oplægget fortjener stadigt at blive taget alvorligt.

For havnebusserne er nu langt om længe ved at komme på dagsordenen. Det begyndte med operaen. Da den blev indviet, opdagede man – hovsa – at man ikke kunne komme derover, da politikerne ikke kunne blive enige om at bygge en bro over havneløbet. Der var med andre ord ingen anden mulighed end at sejle. Man chartrede derfor i hast en netto-båd, så operagæster kunne komme derover og en ny havnebuslinie var dermed oprettet. Efterfølgende fik man konstrueret en ny ”færge” ruten.

Og nu igen. For nyligt opdagede Movia, hovsa, at deres store busser ikke kunde vende i de smalle kanalgader i den nybyggede bydel Sluseholmen. Man kunne med andre ord ikke betjene den nye bydel med busser og oprettede derfor i hast en ny havnebuslinie dertil. Derfor chartrede man igen nettobåden, der denne gang skulle forbinde det centrale København med Sluseholmen, hvortil den sejlede uden stop ved Islands Brygge.

Nu har man så igen ladet endnu en havnebus producere og vil i den forbindelse forlænge den oprindelige havnebusrute fra Slotsholmen til Sluseholmen, men stadigt uden at betjene Islands Brygge, som man altså vil sejle forbi uden stop.

Det var det, som fik lokalrådet til at skrive et åbent brev i Bryggebladet. Det svarede jeg på og henviste til det gamle oplæg, som jeg derfor ville lægge på palludan.dk.

Og så er der en krølle på historien. I mit svarbrev fortalte jeg den, men historien om at busserne ikke kunne vende i kanalgaderne forekom tilsyneladende redaktionen for langt ude, så den ændrede den til at havnebusserne ikke kunne vende i kanalerne. Men det var altså de gule dieselbusser, der ikke kunne betjene Sluseholmen. Men hvis det kan få sat en seriøs diskussion af havnebuserne i København i gang, så kan historien endnu nå at ende godt.